TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Cultural Aspects of an Ancient Feminine Deity: The Old Fairy
(Ipostaze cultice ale unei străvechi zeităţi feminine: zâna bătrână)
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Gheorghe Enache
University of Bucharest, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, DPIPP Buzău
E-mail: gh_enache@yahoo.fr

 Keywords   the old fairy, the Virgin Mary, Iele, "coincidentia oppositorum".

 Abstract
The Romanian ceremonial funeral chants contain advice given to the deceased in order to join their relatives in the afterworld. There are trails on their journey, but it can be successfully completed if they notice the old fairy - the mistress of the afterworld. She appears in the key moments of the odyssey: under a tree, where she writes their names on a list, at the fountain, where she offers them water or washes them, and at a cell or a rock to show them the way. Sometimes, the old fairy's prerogatives are transferred to the Virgin Mary, yet the character remains pre-Christian. No matter her name, the old fairy shares attributes with Virgin Mary's image from carols or incantations, with the Iele from folk beliefs and chants, as well as with the mistress of the Căluşari (Herodias or Arada). It is probably owing to a common inheritance that the character is related to the mistress of the witches (Herodias) from the western Middle Ages, illustrating the specific way of representing death in archaic communities.

 Rezumat
Cântecele cermoniale funebre ale românilor conţin sfaturile date răposatului pentru a trece în rândul neamurilor din lumea cealaltă. Călătoria acestuia este plină de încercări, dar poate fi finalizată cu bine dacă se ia seama la apariţiile zânei bătrâne, patroană a lumii de dincolo. Ea apare în momentele-cheie ale călătoriei: sub un pom unde îi scrie numele pe lista cu morţii, la fântână unde îi oferă apă sau îl spală şi la o chilie sau la o piatră ca să-i arate drumul. Uneori, prerogativele zânei bătrâne sunt preluate de Maica Domnului, dar personajul continua să rămână precreştin. Indiferent de numele purtat, zâna bătrână are atribute commune cu imaginea Maicii Domnului din colinde şi descântece, cu ielele din credinţele populare şi din descântece şi cu patroana căluşarilor (Irodeasa sau Arada). Probabil datorită unei moşteniri commune, personajul este înrudit cu stăpâna vrăjitoarelor (Irodeasa) din Evul Mediu occidental şi ilustrează modul specific de reprezentare a morţii în comunităţile arhaice.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti