TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
La littérature et les frontières de la langue maternelle
(Literatura şi frontierele limbii materne)
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Mihaela Cojocaru
Université Pétrole-Gaz de Ploiesti, 39, Bd. Bucureşti, Ploieşti
E-mail: mcojocaru11@gmail.com

 Keywords   la Bible, la Tour Babel, traduction, réception, littérature roumaine.

 Abstract
L'Étude présente les aspects de la communication littéraire, en faisant appel aux multiples significations de la légende biblique de la Tour Babel. L'apparition des diverses langues, comme une forme de punition divine, est considérer dans la Genèse comme la source de la faiblesse de l'homme. Une des conséquences de cette impossibilité de communiquer est l'accélération de la traduction de la Bible. Plus de deux mille ans, les savants de l'église chrétienne ont traduit les livres saints en grec, latin, syriaque, slave etc. Les Roumains ont commencé à traduire dans leur langue maternelle les livres de la Septante au XVIème siècle, simultanément avec la consolidation du sentiment national. Cet exercice a fait qu?au XIXème siècle les traductions littéraires non religieuses se développent rapidement. Après la vague des traductions des autres langues, les auteurs roumains commencent à présenter leurs ?uvres dans les langues de l'Europe occidentale.

 Rezumat
Articolul prezintă aspecte ale comunicării literare, apelând la semnificaţiile multiple ale legendei biblice despre Turnul Babel. Dezordinea din limbă şi din limbaj, ca formă de pedepsire a oamenilor pentru neascultarea poruncilor dumnezeieşti, este considerată în Geneză una dintre cauzele slăbiciunii umanităţii. Incapacitatea oamenilor de a comunica între ei a impulsionat traducerea Bibliei în numeroase limbi. Mai bine de două mii de ani, cărturarii bisericii creştine au tradus cărţile sfinte în greacă, latină, siriacă, slavonă etc. Românii au început să traducă Biblia în limba lor maternă începând cu secolul al XVI-lea, concomitent cu epoca de consolidare a naţionalităţii. Acest exerciţiu a făcut ca în secolul al XIX-lea să se dezvolte cu repeziciune traducerile literare nereligioase. După valul traducerilor din alte limbi de la jumătatea secolului al XIX-lea, autorii români au început să-şi prezinte operele în limbile Europei occidentale.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti