TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Individual / Collective Identity in the Romanian Urban Environment
(Identitate personală / colectivă în contextul mediului urban românesc)
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Cristina Gafu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti. Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
E-mail: cristina_gafu@yahoo.com

 Keywords   urban space, identity, individual/collective memory, ideology.

 Abstract
The adjustment of individuals and groups to environment, the actualization of the images they have about it, as well as the administration of the personal and collective identity are accomplished in relationship with the spatial identity. The urban discourse of the permanent negotiation of the identity emphasizes the determinative function of the social memory in the settlement of the elements of identification and identity. The marks on the level of the collective memory are settled, reorganized and completed by the spatial segmentation and the temporal sequence. The paper aims at distinguishing some of the urban practices by which the physical space is culturally capitalized and valued in the contemporary society.

 Rezumat
Adaptarea indivizilor şi a grupurilor la mediul existenţial, activarea inaginilor pe care le deţin despre acesta, precum şi administrarea identităţii personale şi colective se realizează în relaţie cu identitatea spaţială. Discursul cotidian al permanentei negocieri a identităţii marchează funcţia determinantă a memoriei sociale în stabilirea elementelor de identificare şi identizare.
Lucrarea se constituie într-un studiu de caz şi îşi propune să marcheze câteva dintre aspectele conexe identităţii personale / colective prin raportare la modelul de urbanitate specific societăţii româneşti contemporane.Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti