TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Mister Pip by Lloyd Jones and the Redemptive Power of Literary Tradition
(Domnul Pip de Lloyd Jones şi forţa salvatoare a literaturii)
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Irina Toma
Petroleum-Gas University of Ploieşti, Bd. Bucuresti, 39, Ploieşti
E-mail: itoma55@yahoo.com

 Keywords   postcolonialism, hybridization, fiction, redemption.

 Abstract
Focussing on the latest novel written by one of New Zealand's top writers, the paper approaches the issues of literary tradition in the context of the contemporary colonizer-colonized relationship. Set in Bougainville, a tropical island where the horror of the civil war lurks, the novel explores the manifold readings, fictional or not, engendered by the only book existing in the local tiny school, Charles Dickens' masterpiece Great Expectations.

 Rezumat
Tratând cel mai recent roman al unuia dintre scriitorii de succes ai Noii Zeelande, lucrarea se ocupă de problematica tradiţiei literare în contextul relaţiei contemporane dintre colonizator şi colonizat. Localizat în Bougainville, o insulă tropicală ameninţată de ororile războiului civil, romanul explorează lecturile multiple, literare sau nu, provocate de singura carte existentă în mica şcoala locală, capodopera lui Dickens, Marile Speranţe.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti