TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Effective Intercultural Communication - A Must of a Globalizing Environment
(Comunicarea interculturală în contextul globalizării)
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Anca Mihaela Dobrinescu
Petroleum and Gas University of Ploieşti, 39 Bvd. Bucureşti, Ploieşti
E-mail: adobrinescu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   cultural diversity, frontier, intercultural communication, globalization.

 Abstract
It has become increasingly difficult to account for the contemporary world in terms of cultural homogeneity. The heterogeneity of the contemporary society, also translated as diversity, is one of the most visible results of a process of frontier opening started in the twentieth century. Called internationalism at the beginning, positively connoted at the time, this process, known as globalization later on has come to be felt as threatening and destructive. Yet, no matter how it is perceived, globalization has turned into a fact of the contemporary world, whose effects cannot be denied. The cultural encounters in a globalizing environment are inevitable and the cultural clash is highly expected if cultural difference is not dealt with appropriately. The paper aims at demonstrating that it is through effective intercultural communication that globalization can turn from a gap widening into a gap bridging process.

 Rezumat
Este din ce în ce mai greu să vedem lumea contemporană ca pe una omogenă din punct de vedere cultural. Eterogenitatea societăţii actuale, datorată în primul rând diversităţii culturale, este unul dintre rezultatele cele mai vizibile ale procesului de deschidere a frontierelor început în secolul al XX-lea. Numit internaţionalism la începutul secolului al XX-lea, cu clare conotaţii pozitive la vremea aceea, acest proces, numit mai târziu globalizare, este adesea resimţit ca ameninţător şi distructiv. Indiferent însă cum este perceput, globalizarea reprezintă o caracteristică a lumii contemporane ale cărei efecte nu pot fi nici ignorate, nici negate. Contactele dintre culturi în contextul globalizării sunt tot mai dese, iar conflictele sunt de cele mai multe ori inevitabile dacă diferenţele culturale nu sunt gestionate corespunzător. Articolul de faţă intenţionează să demonstreze că numai printr-o comunicare intercuturală eficientă globalizarea se poate transforma dintr-un proces generator de conflict într-unul capabil să unifice lumea contemporană.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti