TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Cellulose Acetate / Hydroxyapatite Biocomposites: Synthesis and Characterization
(Biocompozite pe bază de acetat de celuloză şi hidroxiapatită: sinteză şi caracterizare)
Vol LXII • No. 3A/2010
Gabriela Ciobanu, Dorina Ignat, Constantin Luca, Gabriela Carja
"Gheorghe Asachi" Technical University of Iasi, Faculty of Chemical Engineering and Environmental Protection, Str. Prof. dr. doc. Dimitrie Mangeron, no. 73, Iasi, Romania
e-mail: gciobanu03@yahoo.co.uk

 Keywords   cellulose acetate, hydroxyapatite, biocomposites.

 Abstract
This work presents a study on an alternative coating method based on biomimetic techniques which are designed to form a crystalline hydroxyapatite layer on porous cellulose acetate substrates. The porous scaffolds of the cellulose acetate were fabricated via solvent casting process. The Supersaturated Calcification Solution was used to investigate bone-like apatite formation on cellulose acetate matrix. The quality of the bioactive hydroxyapatite coatings was reproducible in terms of thickness and microstructure. The data suggest that the method utilized in this work can be effectively applied to obtain deposition of uniform coating of hydroxyapatite on porous cellulose acetate substrates.

 Rezumat
În lucrarea de față se prezintă un studiu privind posibilitatea depunerii de straturi subțiri de hidroxiapatită pe suporturi poroase de acetat de celuloză, apelând la o metodă biomimetică. Prin procedeul turnării au fost fabricate matrici (scaffolds) poroase pe bază de acetat de celuloză. Depunerile de hidroxiapatită pe suportul polimeric s-au realizat prin utilizarea de soluții supersaturate calcice. Pe baza rezultatelor obținute se poate concluziona că metoda aplicată este favorabilă obținerii de straturi subțiri și uniforme de hidroxiapatită pe suporturi poroase pe bază de acetat de celuloză.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti