TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Synthesis of New Adsorbents for Desulphurization on the Base of Ash and Lime
(Sinteza de noi materiale adsorbante pe bază de cenuşă şi var)
Vol LXII • No. 3A/2010
Maria Harja, Marinela Bărbuţă, Gabriela Carja, Gabriela Ciobanu
"Gheorghe Asachi" Technical University of Iasi, Str. Prof. dr. Doc. Dimitrie Mangeron, 73, Iasi, Romania
e-mail: maria_harja06@yahoo.com

 Keywords   ash, lime, adsorbent, synthesis.

 Abstract
The development of new materials with fly ash offers new scientific and technological perspectives due to the specific interesting physical properties of these materials. Adsorbents can be produced from waste materials containing Si and Al and lime. The utilization of adsorbents based on fly ash represents an alternative with ecological and economical implications because of reduction of pollution and the use of wastes. The authors present in this study the results of experimental researches on the adsorbents prepared in laboratory using fly ash produced at CET Holboca Iasi and lime from Bicaz. The conditions of obtaining are established and the characterization of synthesized materials is realized.

 Rezumat
Utilizarea de noi materiale pe bază de cenuşă oferă noi perspective ştiinţifice şi tehnologice cu privire la proprietăţile acestor materiale. Adsorbanţii pot fi obţinuţi din deşeuri care conţin Si şi Al şi var. Utilizarea adsorbanţilor pe bază de cenuşă reprezintă o alternativă cu implicaţii ecologice, în sensul reducerii poluării şi economice prin folosirea unor materiale reziduale. In această lucrare se prezintă rezultatele cercetărilor experimentale cu referire la sinteza de adsorbanţi pe bază de cenuşă rezultată la CET Holboca Iaşi şi var de Bicaz. Se stabilesc condiţiile de obţinere a noi adsorbanţi şi se realizează caracterizarea materialelor sintetizate.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti