TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
New Developments of Adhesives and Sealants Contributing to Environmental Sustainability
(Contribuţia noilor cercetǎri din domeniul adezivilor şi izolanţilor la protejarea mediului)
Vol LXII • No. 3A/2010
Claudia Moşanu*, Ion Onuţu**
* H.B. Fuller Company, St. Paul, MN, 55434, USA
e-mail: claudia.mosanu@hbfuller.com
** Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti
e-mail: ionutu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   sustainability; environmentally friendly products; adhesives and sealants with sustainable features.

 Abstract
The demand for Sustainable Products continues to grow in an attempt to reduce the harmful impact on the environment. Many industries are placing increased emphasis on identifying environmental consequences prior to developing new products, processes or services and thus "sustainability" has become a strong driving force for innovation. For example, recent developments within the adhesive and sealant industries, have led to new environmentally friendly products. This article presents some of the latest accomplishments in the area of producing adhesives and sealants with sustainable features.

 Rezumat
Cererea pentru produse durabile continuǎ sǎ creascǎ în încercarea de a reduce impactul distructiv asupra mediului. Datoritǎ preocupǎrii crescânde a industriilor de a identifica consecinţele asupra mediului înainte de a dezvolta noi produse, procese sau servicii sustenabilitatea a devenit o forţǎ inovatoare. De exemplu, cercetǎrile recente în domeniul adezivilor şi izolanţilor au condus la apariţia unor noi produse cu caracte recologic, durabil. În cadrul acestui articol sunt prezentate şi discutate câteva din aceste noi produse.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti