TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Practical-methodical Methods Concerning the Motor Capacity Strength Development During the Physical Education Class
(Modalităti practico-metodice privind dezvoltarea capacitătii motrice forta în lectia de educatie fizică)
Vol. LXII • No. 2/2010
Marius Vaida
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti
e-mail: vaidamarius@yahoo.com

 Keywords   methods, development, strength.

 Abstract
The present paper treats the motor capacity strength from a theoretical, practical and methodical point of view, being known that at a scholar age, in general, and also at an early scholar age, especially, there are certain particularities of the development of this quality. We treat this subject from the definition
point of view, of the factors that condition the strength development, the classification of different strength types also the methodic procedures used in its development, being known that the strength is manifested at the level of the human organism through certain efforts, in which it is or not present the mechanical work, being one of the main motor capacities of the human organism, this being requested at the large majority of the activity domains.

 Rezumat
Lucrarea de față tratează capacitatea motrică forța, din punct de vedere teoretic, practic si metodic, stiindu-se că, la vârsta scolară, în general, si la vârsta scolară mică, în special, există anumite particularități ale dezvoltării acestei calități. Tratarea acestui subiect se face din punct de vedere al definiției, factorilor care condiționează dezvoltarea forței, clasificării diferitelor tipuri de forță precum si procedeele metodice folosite în dezvoltarea acesteia, stiindu-se că forța se manifestă la nivelul organismului uman prin anumite eforturi, în care este sau nu este prezent lucrul mecanic, fiind una dintre principalele capacități motrice ale organismului uman, aceasta fiind solicitată în marea majoritate a domeniilor de activitateVol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti