TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Evaluation - Modern Approach in Evaluation - Evaluation for Physical Education
(Evaluarea - abordări moderne în evaluare - evaluare la Educatie Fizică)
Vol. LXII • No. 2/2010
Elena Lupu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti
e-mail: lupu_lln@yahoo.com

 Keywords   evaluation, modern approach in evaluation, physical education, pupils, students.

 Abstract
Evaluation- is the didactic process through which we can identify progress, regress or a standing point of a domain. The education reform has triggered an extensive process of research, rehabilitation, systematization and restructuring of the educational system, which will produce "deep changes in the conceptual field, then in the curriculum one, these leading, in their turn, towards significant changes in the other components of the system." (Hadîrcă Maria, 2006, p.1)

 Rezumat
Evaluarea este procesul didactic prin intermediul căruia putem identifica progresul, regresul sau plafonarea unui domeniu. Reforma învățămîntului a declansat un amplu proces de cercetare, refacere, sistematizare si restructurare a sistemului educațional, fapt ce va produce "mutații profunde în domeniul conceptual, apoi si în cel curricular, acestea generând, la rîndul lor, schimbări semnificative în celelalte componente ale sistemului" (Hadîrcă Maria, 2006,p.1)Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti