TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Study Regarding the Education Through Movement with the Purpose of Maintaining the Physical Condition
(Studiu privind educarea prin miscare în scopul mentinerii conditiei fizice)
Vol. LXII • No. 2/2010
Mirela Dulgheru
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti
e-mail:dmirela714@yahoo.com

 Keywords   movement, physical condition, health.

 Abstract
Movement, under all its aspects and forms, contributes to the maintaining of an optimum level of the physical condition that offers to the one practicing it a good psycho-physical health state. In order to combat the increasing tendencies towards sedentariness and of an inactive way of life, it is recommended putting into valour the potential of the physical education and sport in the quotidian life.

 Rezumat
Miscarea, sub toate aspectele si formele sale, contribuie la menținerea unei nivel optim al condiției fizice care conferă practicantului o bună starea de sănătate psiho-fizică. Pentru a combate tendințele crescânde spre sedentarism si a unui mod de viață inactiv, se recomandă valorificarea potențialului educației fizice si sportului în viața cotidiană.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti