TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Lesson Management Models Based on Strategies
(Modele de conducere a lectiei bazate pe strategii)
Vol. LXII • No. 2/2010
Marcel Alexandru Deacu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti
e-mail: marceldeacu@yahoo.com

 Keywords   action, communication, lesson, information instruction, model, strategy.

 Abstract
In the contemporary society, education must reorientate its habits, content, institutional system and technology it uses because of the "informational explosion" that involves improved methods of storage and documentation, causes which radically alter the essence and the functions of the educational system by no longer emphasizing memorization, but the formation of an individual by requesting a qualitative leap. The synchronization of the social offer with the school product which is imposed by the actual demands and by the perspectives of the society will facilitate the rapid integration of the youth in the production activity and will prepare students for life.

 Rezumat
În societatea contemporană, învățământul este obligat să-si reorienteze obiceiurile, conținutul, sistemul instituțional si tehnologia utilizată, datorită "exploziei informaționale" ce implică modalități perfecționate de stocare si documentare, cauze care schimbă radical esența si funcțiile învățământului, deplasând accentul de la memorare spre formativ, solicitându-i acestuia un salt calitativ. Sincronizarea comenzii sociale cu produsul scolii, impusă de cerințele actuale si de perspectivele societății, va înlesni integrarea rapidă a tineretului în activitatea productivă si îl va pregăti mai bine pentru viață.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti