TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Motor Capacity Strength at the Level of the Superior Limbs During the Physical Education Class
(Capacitatea motrică forta la nivelul membrelor superioare în lectia de educatie fizică)
Vol. LXII • No. 2/2010
Marin Finichiu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti
e-mail: finichiu1@yahoo.com

 Keywords   motor capacity, strength, superior limbs, class.

 Abstract
After the puberty period, the organism's capacity to adapt at effort increases, approaching of the adult one. We notice a slowing down of the increase in the length and an increase of the transversal sizes that proves that the osseous system is strengthening. The muscles increase in volume by the increase of the surface of their physiologic section, the strength is proportionally developed with the value of this surface (1 cm2 of developed surface at this age approximately 10 kgf at boys). The muscular strength, as level of its development, remains after the speed development and the coordinative capacities that reach maximum values. The muscular tonus and the resistance capacity, both at the dynamic effort, but especially at the static one, increase. The cardiovascular and nervous systems become more stable towards the previous stages. The increase and the development are reaching an end, toning up the musculature, the backbone is stabilizing. At the post-puberty age the effort during the physical education class can be realized through: speed exercises; resistance and strength exercises that are used depending on the morphological development level and the real motor capacity of the subjects; the use of certain intervals of recovery higher for the rest between the efforts and the limitation of high and repeated tensions (functional isometric contractions, lifting weights etc).

 Rezumat
După perioada de pubertate, capacitatea organismului de adaptare la efort creste, apropiindu-se de aceea a adulților. Se observă o încetinire a cresterii în lungime si o crestere a dimensiunilor transversale, ceea ce dovedeste că sistemul osos se fortifică. Muschii cresc în volum, prin cresterea suprafeței secțiunii lor fiziologice, forța se dezvoltă proporțional cu valoarea acestei suprafețe (1 cm2 de suprafață dezvoltă
la această vârstă aproximativ 10 kgf la băieți). Forța musculară, ca nivel al dezvoltării sale, rămâne în urma dezvoltării vitezei si capacităților coordinative care ating valori maxime. Tonusul muscular si
capacitatea de rezistență, atât la efortul dinamic, dar mai ales la cel static, cresc. Sistemele cardiovascular si nervos devin mai stabile față de etapele anterioare. Cresterea si dezvoltarea se apropie de sfârsit, tonificându-se musculatura, coloana vertebrală se stabilizează. La vârsta postpubertară efortul în lecția de educație fizică se poate realiza prin: exerciții de viteză; exerciții de rezistență si forță care sunt folosite în funcție de nivelul de dezvoltare morfologică si capacitatea motrică reală a subiecților; folosirea unor intervale de refacere mai mari pentru odihnă între eforturi si limitarea încordărilor mari si repetate (contracții izometrice funcționale,Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti