TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Study Regarding the Education of the Students' Motor Capacities
(Studiu privind educarea capacitătii motrice a studentilor)
Vol. LXII • No. 2/2010
Marcel Alexandru Deacu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti
e-mail: marceldeacu@yahoo.com

 Keywords   dynamic capacity, modern methods of teaching, college education system,volley ball.

 Abstract
The using of certain modern methods of teaching such as: shaping, exercising in standard conditions and learning through games, will solve the achieving of models of efficiency on students regarding the systematic practice of physical exercises that have an effect upon the multilateral development, upon the development of the dynamic abilities and the perfectioning the abilities, the skills required by the optional use of sport disciplines. The work wishes to present and suggest ways and means of realizing the objectives of physical education within college educational system by selecting and using the specific ways of some sport disciplines.

 Rezumat
Abordarea unor metode de instruire moderne si anume: modelarea, exersarea īn condiții standard si īnvățarea prin joc, vor rezolva realizarea unor modele cu eficiență asupra studenților īn vederea practicării sistematice a exercițiilor fizice cu efect asupra dezvoltării multilaterale, asupra dezvoltării capacităților motrice si a perfecționării abilităților, priceperilor si deprinderilor specifice practicării opționale a unor discipline sportive. Lucrarea īsi propune să prezinte si să sugereze căi si mijloace de realizare a obiectivelor educației fizice din īnvățămāntul superior prin perspectiva selecționării si utilizării mijloacelor specifice unor discipline sportive.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti