TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Educational-Motric Programs for Institutionalized Children
(Programe educational-motrice pentru copii institutionalizati)
Vol. LXII • No. 2/2010
Elena Lupu*, Mădălina Andreea Apostol**
* Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti
e-mail: lupu_lln@yahoo.com
**Organizatia Umanitară Concordia Aricesti Rahtivani - Ferma Copiilor

 Keywords   programs, institutionalized children, educational, motrical, physical education, leisure time.

 Abstract
The orphanage is a protection measure which is imposed to be taken in the conditions in which the child's security, development of physical integrity is endangered by his own family. This measure is implemented at the parents' request or at the request of the Child's Protection Department, in an emergency situation. In that moment, for the institutionalized child a new series of changes begin, which will influence his life in a way or another. That is why he needs a special life program, a compensatory program to fill, as much as possible, the emptiness left by the family.

 Rezumat
Plasamentul este o măsură de protecție ce se impune a fi luată în condițiile în care securitatea, dezvoltarea sau integritatea fizică a copilului este pusă în pericol în propria familie. Această măsură se instituie la solicitarea părinților sau la solicitarea Direcției Protecției Copilului, în regim de urgență. În acel moment pentru copilul instituționalizat încep o serie de modificări care-i vor influența viața într-un fel sau altul. De aceea, are nevoie de un program special de viață, un program compensatoriu care să umple, pe cât posibil, golul lăsat de familie.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti