TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Sport Performance Seen from the Perspective of 6-10/12 Years Characteristics and Particularities, Age at Which the Selection Process in Professional Sport Takes Place
(Performanta sportivă privită din perspectiva caracteristicilor si particularitătilor de vârstă 6-10/12 ani, vârstă la care are loc procesul de selectie în sportul de performantă.)
Vol. LXII • No. 2/2010
Marius Vaida
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti
e-mail: vaidamarius@yahoo.com

 Keywords   sport performance, age characteristics and particularities.

 Abstract
Sport practice at an early age is a subject of present interest because, lately, specialist literature has a more and more interest in this problem, its solution being considered very important in the perspective of superior sport results appearance. This paper studies the sport performance seen from the point of view of 6-10/12 years characteristics and particularities, age at which the selection process at the majority sport branches takes place.

 Rezumat
Antrenamentul sportiv la vârstă timpurie este un subiect de mare actualitate, deoarece, în ultimul timp, literatura de specialitate acordă o atenție din ce în ce mai mare acestei probleme, rezolvarea acesteia fiind considerată foarte importantă în perspectiva apariției rezultatelor sportive superioare. Această lucrare tratează performanța sportivă privită din punctul de vedere al caracteristicilor si particularităților de vârstă a perioadei 6-10/12 ani, vârstă la care are loc procesul de selecție la marea majoritate a ramurilor sportive.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti