TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Necessity of the Psycho-motor Aptitudes' Development at the Primary Cycle Level
(Necesitatea dezvoltării aptitudinilor psihomotrice la nivelul ciclului primar)
Vol. LXII • No. 2/2010
Mirela Dulgheru
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti
e-mail: dmirela714@yahoo.com

 Keywords   quality movement, development, psycho-motor aptitudes.

 Abstract
The development of the psycho-motor qualities must assure the pupils the necessary fundament for a development and a physical training at the level of the requirements of the society that we live in, the necessary support for the efficiency increase and their general working capacities. The development level of the motor qualities conditions learning and ulterior perfecting of the simple and complex motor acts.

 Rezumat
Dezvoltarea calităților psihomotrice trebuie să asigure elevilor fundamentul necesar pentru o dezvoltare si pregătire fizică la nivelul cerințelor societății în care trăim, suportul necesar pentru cresterea randamentului si capacității lor generale de muncă. Nivelul de dezvoltare al calităților motrice condiționează învățarea si perfecționarea ulterioară ale actelor motrice simple si complexe.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti