TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Study Concerning the Somatic and Psycho-motor Development of the Children at a Pre-scholar Age
(Studiu privind dezvoltarea somatică si psihomotrică a copiilor de vârstă prescolară)
Vol. LXII • No. 2/2010
Marin Finichiu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti
e-mail: finichiu1@yahoo.com

 Keywords   psycho-motor development, the psycho-motor tests, the anthropo-motor parameters, pre-scholar age

 Abstract
The "Early Education" program from the educational area of the kindergartens contains the strategy through which training is focalized on the early education problem in Romania, with a perspective on a long term in order to approach convergences that include health, nutrition and social protection of the children with ages between 0 and 6/7. Kindergarten is considered a public institution where takes place the first stage of the formal education from the Educational System from Romania for children with ages between 3 and 6/7, pre-scholar education in agreement with a certain methodology and after a certain curriculum. The concentration on the early education at the pre-scholar age is importance because this is the period when children develop rapidly and, if the development process is neglected in this study, it is more difficult and expensive to compensate these losses later. It is well known and obvious the fact that the made decisions now and the actions made by the parents and the society in the early childhood have a strong influence over the long term individual progress of the child.

 Rezumat
Programul "Educație timpurie", cuprins în aria educativă a grădinițelor, conține strategia prin care instruirea este focalizată pe problema educației timpurii în România, cu o perspectivă pe termen lung în vederea unei abordări convergente care să includă sănătatea, nutriția si protecția socială a copiilor cu vârste între 0 si 6/7 ani. Grădinița este considerată instituția publică unde are loc primul stadiu al educației formale din cadrul Sistemului de Educație din România pentru copii cu vârste între 3 si 6/7 ani, educație prescolară în acord cu o anumită metodologie si după un anume curriculum. Concentrarea pe educația timpurie la vârsta prescolarității este importantă deoarece aceasta este perioada când copiii se dezvoltă rapid si, dacă procesul de dezvoltare este neglijat în acest stadiu, este mult mai dificil si mai costisitor să compensezi aceste pierderi mai târziu. Este bine cunoscut si evident faptul că alegerile făcute acum si acțiunile întreprinse de părinți si de societate în copilăria timpurie au o puternică influență asupra progresului individual de durată al copilului.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti