TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Present-Absent Father: Children of POWs
(Tatăl prezent-absent: copiii prizonierilor de război)
Vol. LXII • No. 2/2010
Ronit Shalev*, Smadar Ben-Asher**
*Department of School Counseling, The Center for Academic Studies, Or Yehuda, Israel
e-mail: dslv1@netvision.net.il
**Department of Education Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, Israel
e-mail: bsmadar@gmail.com

 Keywords   ambiguous loss, absent father, children of POWs.

 Abstract
The present study examines the issue of "ambiguous loss", the presence-absence of a parent, from the perspective of adults who were children when their father was a POW. Almost four decades after the POW event, in-depth interviews were conducted with a POW's four children, both individually and as a focus group. The findings indicate long-term effects, and that the experience continues into the children's adult life even after their father's repatriation. We contend that the Two-Track Model of Bereavement (Rubin, 1981; Malkinson & Rubin, 2007) can serve as a theoretical and therapeutic framework for the families despite the differences between permanent loss resulting from death and temporary loss resulting from absence. Even after the POW's repatriation, the family's coping continues along the model's two axes (functioning and inner), as a formative inner experience.
The recommendations emerging from the study are that ambiguous loss be recognized as a state of stress, and professional and social support be provided for family members, especially the mother/wife, to build and maintain as normative a life as possible during the period of absence. It is further recommended that psychological assistance be provided for the family upon the POW's or MIA's repatriation.

 Rezumat
Studiul de față examinează problema părintelui prezent-absent din perspectiva adulților care au fost copii cu tată prizonier de război. După aproape patru decenii de la terminarea războiului, s-au realizat interviuri atât individuale cu un tată a patru copii, fost prizonier, cât si de grup. Rezultatele acestora indică efecte pe termen lung si că această experiență a continuat să afecteze viața de adult a copiilor chiar si după repatrierea tatălui lor. Considerăm că Modelul dublei pierderi (Two-Track Model of Bereavement) poate servi drept cadru teoretic si terapeutic pentru familii în pofida diferențelor dintre moarte si pierdere temporară datorată absenței. Chiar si după repatrierea prizonierilor de război familia este într-o continuă adaptare conform modelului celor două axe (funcțiune si interior). Studiul recomandă ca această pierdere ambiguă să fie recunoscută ca o stare de stres si să se ofere suport profesional si social membrilor familiei pentru a duce o viață normală. Se recomandă în continuare asistență psihologică familiilor în cauză.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti