TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Child Endangerment and Family Substance Use: Research Findings and Intervention Implications
(Riscurile copiilor din familiile care consumă droguri: rezultatele studiului si implicatiile interventiilor)
Vol. LXII • No. 2/2010
Barry L. Jackson
Bloomsburg University of Pennsylvania,U.S.A.
e-mail: bleejack@yahoo.com

 Keywords   child endangerment, alcohol, drugs, epidemiological mapping.

 Abstract
Early studies of child endangerment examined the demographic characteristics of the individual parents and children. Later research models studied the geo-structural demographics of the environment, and although useful information resulted, there was room for over interpretation of findings. Recently a second view of the social environment has emerged which accounts for peer, parental and broader community social influences in conjunction with the geo-structure. This paper reviews these models of understanding child endangerment and analyzes multiple public domain data sources, relating to alcohol and drug use, through epidemiological mapping. Findings suggest a "nesting" effect of four levels of interaction which create and support either risk or protective factors.

 Rezumat
Studiile cu privire la riscurile la care sunt supusi copiii au examinat caracteristicile demografice ale părinților. Cercetările recente studiază demografica geo-structurală a mediului si, desi au evidențiat informații valoroase, considerăm că mai este loc de interpretări. De curând, a fost lansată încă o opinie cu privire la influențele mediului social. Această lucrare prezintă modelele de relaționare cu copiii aflați în situații de risc si analizează mai multe date legate de consumul de alcool si droguri, folosind metoda mapării epidemiologice. Rezultatele sugerează existența a patru niveluri de interacțiune care creează sau susțin riscul sau factorii protectori.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti