TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Why Do High Ability Children Need Psychopedagogical Counseling?
(De ce au nevoie copiii supradotați de consiliere psihopedagogică?)
Vol. LXII • No. 2/2010
Teodora Drăghicioiu
Centrul Județean deAsistență Psihopedagogică Prahova, Str. Bobâlna, nr.26, Ploiesti
e-mail: t_draghicioiu@yahoo.com

 Keywords   psycho-pedagogical assistance, high ability, cognitive characteristics, emotional gifted.

 Abstract
This paper contains information on the characteristics of high ability persons. The synthetical presentation of cognitive and emotional dimension is extremely useful in teachers` activity. The material also offers clues which help the recognition of the potential for self-achievement and for high emotional abilities; emotional excitability, expressed in the intensity and sensitivity towards other people`s feelings; empathy and understanding of others, early ethical preoccupation for being correct with others; sensitivity to the effects of their own action on those around.

 Rezumat
Materialul cuprinde informații despre caracteristicile persoanelor înalt abilitate. Aceste particularități vor induce si specificul programelor de consiliere psihopedagogică. Prezentarea sintetică a dimensiunilor de ordin cognitiv si emoțional reprezintă un real suport în activitatea cadrelor didactice. Prezentul material specifică si indicii care determină recunoasterea potențialului actualizării de sine si al supradotării emoționale; excitabilitatea emoțională în intensitatea si sensibilitatea față de sentimentele altora; empatia si înțelegerea celorlalți, preocupările etice timpurii de a fi corect cu alții; sensibilitatea la efectele propriilor acțiuni asupra celor din jur.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti