TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Considerations on Creativity Motivation
(Considerații privind motivația creativității)
Vol. LXII • No. 2/2010
Tiberiu-Octavian Cujbă
Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava
e-mail: tiberiucujba@yahoo.com

 Keywords   creativity, psychology, education.

 Abstract
Complex and multidimensional phenomenon, creativity constitutes a research abject for multiple sciences: sociology, psychology, educational sciences, philosophy, economy, philology, esthetics, art and, newer, creatology. Throughout the definitions presented in literature, the accent is on the product of creation, creativity process or person.
Between consciousness and unconsciousness, in the pulsatory area of preconsciousness it is located creativity thinking, having as a result the invention. In the same area it is situated the dream also. It can be assumed that the motivation is the internal cause for behavior. It can be intrinsic, when the activity is the target, or extrinsic, when the activity is the mean for a purpose.

 Rezumat
Fenomen complex si multidimensional, creativitatea constituie în prezent obiect de cercetare pentru mai multe stiințe: sociologie, psihologie, stiințele educației, filozofie, economie, filologie, estetică, artă si mai nou, creatologie. În definițiile prezentate în literatura de specialitate accentul este pus pe produsul creator, procesul creator sau persoana creatoare.
La granița dintre constient si inconstient, în zona pulsatorie a preconstientului este localizată gândirea creativă, având ca rezultat invenția. Chiar în aceeasi zonă este plasat si visul. Se poate afirma că motivația constituie cauza internă a comportamentului. Ea poate fi intrinsecă atunci când vizează însăsi activitatea sau extrinsecă atunci când activitatea este mijloc pentru scopul urmărit.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti