TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Adolescents' Status and Hostile Behaviour
(Statutul în grupul de elevi si manifestările ostile la adolescenti)
Vol. LXII • No. 2/2010
Simona Georgiana Eftimie
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti
e-mail: simone_eftimie@yahoo.com

 Keywords   status, adolescents, hostile behaviour.

 Abstract
Our paper proposes to analyse the impact of adolescents' preferential status indicator on their hostile behaviour.
For this purpose, we have analysed, within a complex research, which investigated aggression dynamic on adolescents, the results obtained by investigated adolescents on Hostility Questionnaire and a test that measured social status inside groups.
Using a program for statistical analysis for our data, we have reached to the conclusion that there is a correlation with statistical significance between preferential statuses of adolescents and their resentments, suspicion or assault (as indicators of hostile behaviour).

 Rezumat
Articolul nostru isi propune să analizeze impactul indicelui de statut preferenŃial al adolescentilor în grupul de elevi asupra manifestărilor agresive ale acestora.
Pentru aceasta, în cadrul unei cercetări complexe, în care am investigat dinamica agresivitătii la vârsta adolescentei, am analizat rezultatele obtinute de adolescentii investigati ca urmare a aplicării unui test sociometric si a unui chestionar de ostilitate.
In urma analizei datelor obtinute cu ajutorul programului de prelucrare statistică, am ajuns la concluzia că există o corelatie semnificativă între statutul preferential al adolescentilor în grupul de colegi si resentiment, suspiciune si atentat (ca indicatori ai coeficientului de ostilitate).Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti