TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Mental Workload: Cognitive Aspects and Personality
(Mental Workload: aspecte cognitive şi implicaţii ale personalităţii)
Vol. LXII • No. 2/2010
Cristian Vasile
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: clinical_psycho@yahoo.com

 Keywords   mental workload, attention, vigilance, social-cognitive, identity structures, personality.

 Abstract
The concept of limited processing capacity is part of early studies. There are few approaches regarding mental workload: the modal view; maximum or upper limit of processing capability; mental workload as viewed in terms of the task requirements as an independent, external variable with which the working subjects have to cope more or less efficiently; mental workload as defined in terms of an interaction between task requirements and human capabilities or resources.
The multiple-resource theory is another approach in which different resources for different modalities are assumed. Most prominent are the auditory and visual resources.
In the paper we analyze also the implications of personality (especially the identity structures) in the mental workload.

 Rezumat
Conceptul de procesare cognitivă limitată a informaţiilor este parte a cercetărilor timpurii. Există câteva abordări în privinţa conceptului de "mental workload": viziunea modală; limita maximă sau superioară a capacităţii de procesare (cognitivă); "mental workload" văzut prin prisma solicitărilor de sarcină ca variabilă independentă, externă, pe care subiectul trebuie să o gestioneze mai mult sau mai puţin eficient; abordarea în termenii interacţiunii dintre solicitările sarcinii şi resursele umane.
Teoria resurselor multiple este o altă abordare în care resurse diferite pentru diferite căi sunt folosite.
Cele mai mult utilizate sunt resursele auditive şi vizuale.
În lucrare analizăm şi implicaţiile personalităţii (în special a structurilor de identitate) în procesul "mental workload".Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti