TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Linking Cognition and Motivation in Adolescents with ID: The Zeigarnik Effect Paradigm
(Relaţia dintre cogniţie şi motivaţie la adolescenţii cu deficienţe intelectuale: paradigma efectului Zeigarnik)
Vol. LXII • No. 2/2010
Anastasia Alevriadou
University of Western Macedonia, Florina, Greece
e-mail: alevriadou@uowm.gr

 Keywords   intellectual disabilities, Zeigarnik effect, self-esteem.

 Abstract
Zeigarnik effect refers to the phenomenon whereby "people will recall interrupted tasks much better than completed ones." The present study explored the relationship between Zeigarnik effect and self esteem in 48 adolescents and young adults with intellectual disabilities (ID). Only participants "high" in self esteem exhibited the selective recall pattern. It was hypothesized that interrupted activities were viewed as failures. It was assumed that the recall of failures was particularly threatening to "low" self-esteem participants, resulting in selective forgetting or selective storage of solutions. The findings are discussed in the context of the current cognitive-motivational theories for ID.

 Rezumat
Efectul Zeigarnik studiază dacă "oamenii îşi vor aminti sarcinile de lucru întrerupte mai bine decât pe cele duse la bun sfârşit". Studiul prezent explorează relaţia dintre efectul Zeigarnik şi stima de sine la 48 de adolescenţi şi tineri cu deficienţe intelectuale (DI). Numai participanţii cu o stimă de sine ridicată au folosit modelul de amintire selectivă. A fost emisă ipoteza că activităţile întrerupte au fost percepute ca eşecuri. A fost făcută prezumţia că amintirea eşecurilor este percepută ca o ameninţare directă de către subiecţii cu o stimă de sine scăzută, rezultând uitarea selectivă sau memorarea selectivă a soluţiilor. Rezultatele sunt discutate în contextul teoriilor cognitiv-motivaţionale actuale în aria DI.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti