TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Developmental Metacognition: Aspects in Young Children
(Metacogniţia în dezvoltare: aspecte în copilăria mică)
Vol. LXII • No. 2/2010
Cristian Vasile
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: clinical_psycho@yahoo.com

 Keywords   metacognition, development, childhood.

 Abstract
Children and especially young children, don't have a rich vocabulary and, according to Piaget' theory, they don't have the necessary cognitive tools for understanding words and concepts like an adult. Research with children about their understanding of different mental state words has concluded that young children are not consistent in their use of these words and that understanding of them is a long process which continues throughout childhood.

 Rezumat
Copiii şi în special copiii mici, nu au un vocabular bogat şi, conform teoriei lui Piaget, nu au mecanismele cognitive necesare pentru înţelegerea cuvintelor sau conceptelor la fel ca un adult. Cercetările cu copiii mici, referitoare la înţelegerea de către aceştia a cuvintelor care ilustrează diferite stări mintale, au concluzionat că ei nu utilizează constant aceste cuvinte, iar înţelegerea lor este un proces lung ce continuă toată copilăria.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti