TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Advantages and Limits of Computer Based Speech Therapy System
(Avantaje şi limite ale sistemelor de terapie asistată a vorbirii)
Vol. LXII • No. 2/2010
Doina Maria Schipor*, Ovidiu Andrei Schipor, Ştefan Gheorghe Pentiuc
Universitatea "Ştefan cel Mare", Suceava
*e-mail: vmdoina@yahoo.com

 Keywords   assisted speech therapy, end-user attitudes, personalized speech therapy.

 Abstract
In this paper we present our experience concerning the development and utilization of LOGOMON - a Computer Based Speech Therapy System for Romanian language. Building such a system might be an overwhelming process because of its large "variables" numbers that most of them should be considered, being "human" type. Each aspect has its own importance and must be carefully treated. The utilization of LOGOMON has clearly revealed us some incontestable advantages such as: standardization, objectivity and patience. On the other hand, a CBST is not a panacea. It cannot and "we think" it could not replace the speech therapist because of unbreakable limits: lack of emotional support, need of the auditory and of the visual information to be integrated in a subjective way. Instead of all this, it could be a more and more valuable assistant in the therapy process.

 Rezumat
Prezenta lucrare este rezultatul experienţei derulate în cadrul proiectului de dezvoltare şi utilizare a LOGOMON - Sistem de terapie asistată a vorbirii pentru limba română. Realizarea acestui sistem a presupus un proces complex de integrare a unui însemnat număr de variabile, cele mai multe dintre ele greu de cuantificat şi controlat. Utilizarea sistemului LOGOMON a conferit terapiei logopedice câteva avantaje incontestabile: standardizare, obiectivitate, răbdare. Pe de altă parte, acest tip de instrument nu poate fi considerat soluţia integrală în terapia vorbirii. El nu poate şi, în opinia noastră, nu va putea înlocui logopedul datorită unor limite de necontestat: lipsa suportului emoţional, nevoia integrării subiective a informaţiilor vizuale şi auditive. În schimb, el devine un asistent din ce în ce mai bun al procesului terapeuticVol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti