TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Second-order False Belief Attribution in Children with Non-specific Intellectual Disabilities and Down Syndrome: Social-cognitive Profile Research and Educational Planning Challenges
(Atribuirea credinţelor false de ordin secund la copiii cu deficienţe intelectuale nespecifice şi sindromul Down: studierea profilului socio-cognitiv şi provocările planificării educaţionale)
Vol. LXII • No. 2/2010
Stergiani Giaouri*, Anastasia Alevriadou **
* University of Western Macedonia, Florina, Greece
e-mail: stellagiaouri@yahoo.gr
** University of Western Macedonia, Florina, Greece
e-mail: alevriadou@uowm.gr

 Keywords   intellectual disability, Down syndrome, theory of mind, educational practices.

 Abstract
Second-order mental state attribution in 64 children with intellectual disabilities was investigated. Five second-order false belief tasks were administered to the participants. Significant differences were found between Down syndrome and non-specific intellectual disabled group on the tasks. Results contrast with the view that individuals with Down syndrome have an intact theory of mind and suggest that in their attributions of second-order mental states, children with Down syndrome perform worse than do other group of children with non-specific intellectual disabilities. The findings are discussed in terms of the specificity of the etiology-related profiles of ID groups, considering educational and social inclusion practices.

 Rezumat
A fost investigată atribuirea stărilor mentale de ordinul al doilea la 64 de copii cu dizabilităţi intelectuale. Cinci sarcini privind credinţe false de ordinul al doilea au fost administrate participanţilor. S-au constatat diferenţe semnificative între sindromul Down şi grupul cu dizabităţi intelectuale nespecifice. Rezultatele sunt discordante în raport cu părerea că indivizii cu sindrom Down au o teorie despre minte intactă şi sugerează că în atribuirile stărilor mentale de ordinul al doilea, copiii cu sindrom Down acţionează mai slab decât grupul de copii cu dizabilităţi intelectuale nespecifice. Rezultatele sunt discutate în termeni de specificitate a profilelor DI legate de etiologie, luîndu-se în considerare practicile de incluziune educaţională şi socială.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti