TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Advantages and Disadvantages of Special Educational Needs Label
(Avantajele şi dezavantajele etichetării cu sintagma "nevoi educaţionale speciale")
Vol. LXII • No. 2/2010
Alina Mărgăriţoiu
Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail: alinapetrescu1@yahoo.com

 Keywords   Special Educational Needs, label, advantages and disadvantages.

 Abstract
The Education Act contains provisions aimed at integrating children with special needs in both special education and in the normal/public education, where they benefit from curricula and individualized syllabuses, specific recovery intervention with the help of interdisciplinary teams, support services from itinerant teachers and advisory services etc. Thus, in inclusive schools learn more and more children with special educational needs. The purpose of the present article is to identify and to analyse positive and negative aspects of special educational needs label.

 Rezumat
Legea Învăţământului conţine prevederi care vizează integrarea copiilor cu cerinţe speciale atât în învăţământul special, cât şi în cel normal/de masă, unde beneficiază de planuri de învăţământ şi programe şcolare individualizate, intervenţie specifică de recuperare în echipă interdisciplinară, servicii de sprijin din partea profesorului itinerant, servicii de consiliere etc. Astfel, în şcolile incluzive învaţă din ce în ce mai mulţi copii cu cerinţe educative speciale. Scopul articolului este de a identifica şi analiza aspectele pozitive şi negative ale etichetării cu sintagma "cerinţe/nevoi educative speciale".Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti