TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
School-Family Partnership - A Real Need of The Present Society
(Parteneriatul familie-şcoală - O nevoie reală a societăţii actuale)
Vol. LXII • No. 2/2010
Adina Pescaru
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: aprilie6@yahoo.com

 Keywords   community parent involvement, school management.

 Abstract
When the level of family involvement in schools is low despite its proven benefits, we must try to understand the barriers that inhibit reaching out to families. The problems in achieving partnerships between home and school have a long history. They are not primarily due to lack of concern or skill among either parents or teachers. Rather, they seem to arise from traditions within the school culture of running schools according to a hierarchical, noncollaborative, delegation model; avoiding conflict; utilizing ritualized formats that inhibit authentic communication and failing to allocate sufficient resources of time and money to home-school relationships.

 Rezumat
Când nivelul de implicare a familiei în şcoală este scăzut, în ciuda beneficiilor sale dovedite trebuie să încercăm să înţelegem barierele care ne împiedică să ajungem la familii. Problemele în realizarea parteneriatelor dintre familie şi şcoală au o istorie lungă. În principal, nu se datorează lipsei de preocupare sau abilităţi a părinţilor sau profesorilor. Par mai degrabă să apară din tradiţiile ce aparţin de cultura şcolară, referitoare la modul de conducere a acesteia, conform unui model ierarhic, noncolaborativ, de delegare; la evitarea conflictelor; la utilizarea formulelor ritualizate, care inhibă o comunicare autentică şi dau greş în alocarea de resurse suficiente de timp şi bani în relaţia familie-scoală.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti