TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
A New Approach to Non-Formal Education
(O nouă abordare a educaţiei non-formale)
Vol. LXII • No. 2/2010
Roxana Enache
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: renache@upg-ploiesti.ro

 Keywords   non-formal education, European perspective, activities specific to non-formal education.

 Abstract
It is important to recognize that more and more not only the role of formal education, but also provided opportunities for informal education, specifically programs outside the formal education system. Such programs are often run by NGOs, including youth organizations. At European level, youth organizations have found ways to make their voices heard on education issues. Thus, students have created organizations like the National Union of Students in Europe and the European Union Office of Students Organization, which is the second platform of the national student unions and organizations largest in Europe and is active in general secondary education and in secondary vocational education. These organizations seek to facilitate the exchange of information, experience and knowledge of national organizations of students and play a role in promoting dissemination of discussions on new trends in formal education systems in Europe.

 Rezumat
Este important de observat că se recunoaşte din ce în ce mai mult nu numai rolul educaţiei oficiale, ci şi ocaziile oferite de educaţia neoficială, mai exact de programele din afara sistemului de învăţământ oficial. Astfel de programe sunt adesea administrate de organizaţii neguvernamentale, inclusiv organizaţii ale tinerilor. La nivel european, organizaţiile tinerilor au găsit modalităţi prin care să-şi facă auzită vocea cu privire la problemele educaţionale. Astfel, s-au creat organizaţii ale elevilor precum Uniunea Naţională a Elevilor din Europa şi Biroul de Organizare a Uniunii Europene a Elevilor, care este a doua platformă a uniunilor şi organizaţiilor naţionale ale elevilor ca mărime din Europa şi este activă în învăţământul general secundar şi în învăţământul profesional secundar. Aceste organizaţii încearcă să faciliteze schimbul de informaţii, experienţă şi cunoştinţe dintre organizaţiile naţionale ale elevilor şi joacă un rol de diseminare în promovarea de discuţii privind noile tendinţe în cadrul sistemelor educaţionale oficiale din Europa.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti