TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Integrating Technology in the Classroom: A Teacher Training Programe Experience
(Integrarea tehnologiei în activitatea didactică: o experienţă a unui program de formare)
Vol. LXII • No. 2/2010
Gabriela Nausica Noveanu
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Str. Ştirbei Vodă, nr. 37, Bucureşti
e-mail: gabrielanoveanu@yahoo.com

 Keywords   key competencies, technology integration, multimedia projects

 Abstract
The purpose of this paper is to examine one way of developing key competencies in the process of subject matter teaching. This approach is based on the teachers' attempts to integrate technology in their planning of instruction. Adopted strategies include collaborative and cooperative learning methods, engaging in critical and reflective thinking, and evaluation through electronic portfolios. We present a series of good practice examples, emphasizing the teachers' view about these aspects gained during the Intel Teach Course training. Last but not least the paper highlights the implications of Intel Teach for teachers and teacher educators.

 Rezumat
Scopul acestui articol este de a examina o modalitate de a dezvolta competenţele cheie prin predarea disciplinară. Abordarea respectivă se bazează pe încercările profesorilor de a integra tehnologia în proiectarea didactică. Strategiile adoptate includ învăţarea colaborativă şi cooperativă, implicarea în gândirea critică şi reflectivă, precum şi evaluarea prin intermediul portofoliilor electronice. Prezentăm o serie de exemple de bună practică care se focalizează pe perspectiva profesorilor, legată de aceste aspecte, căpătată în timpul programului de formare Intel Teach. Nu în ultimul rând, articolul subliniază implicaţiile acestui curs asupra profesorilor, cât şi a celor implicaţi în formarea profesorilor.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti