TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Basics of Non-Learning: Are They Set In Elementary Grades?
(Bazele non-învăţării: sunt ele instalate în clasele primare?)
Vol. LXII • No. 2/2010
Singer, Florence Mihaela*; Sarivan, Ligia**
*Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
mikisinger@gmail.com
** Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Str. Ştirbei Vodă, nr. 37, Bucureşti
ligia_sarivan@yahoo.com

 Keywords   learning, teaching stereotypes, perception, assessment, children?s representations.

 Abstract
What activities do children prefer in primary grades? Are these related to what the teacher effectively does in the classroom? How are the teaching stereotypes mirrored in the students' representations about the tasks? This article presents the outcomes of a survey on a national representative sample of fourgraders that was focused on exploring the answers to these questions. Specific correlations are made for two subject matters: modern languages and mathematics. The analysis reveals how bad habits of thinking are inculcated by counterproductive teaching methodology.

 Rezumat
Ce activităţi preferă copiii în clasele primare? Sunt aceste preferinţe în relaţie cu activitatea desfăşurată de cadrul didactic la clasă? Se reflectă oare stereotipurile profesorilor în reprezentările elevilor asupra sarcinilor pe care le au de realizat? Articolul prezintă rezultatele unui studiu realizat pe un eşantion naţional reprezentativ al elevilor de clasa a IV-a, focalizat pe explorarea răspunsurilor la aceste întrebări. Articolul cuprinde corelaţii specifice pentru două discipline şcolare: limbi moderne şi matematică. Analiza scoate la iveală modul în care stereotipuri de gândire sunt inculcate elevilor printr-o contraproductivă metodologie de predare.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti