TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Pedagogical Competencies Development from Pre-service to In-Service Training (needs assessment for primary and preschool teachers)
(Dezvoltarea competenţelor pedagogice de la formarea iniţială spre cea continuă (diagnoza nevoilor pentru cadrele didactice din învăţământul preşcolar şi primar))
Vol. LXII • No. 2/2010
Otilia Clipa*, Aurora Adina Ignat**
*Universitatea "Ştefan cel Mare", Suceava
e-mail: otiliac@usv.ro
**Universitatea "Ştefan cel Mare", Suceava
e-mail: iadina@usv.ro

 Keywords   competencies, pre & in-service, training teacher.

 Abstract
The paper intends to point out the peculiarity of the pedagogical competence development of the primary and pre-school teachers within the pre-service and in- service training. The study presents some results of a survey applied at the teachers? level in order to identify the main concerning issues regarding the pedagogical professional training, to survey the perceptions regarding the in-service training institutions, to compare the perceptions about the amount of knowledge gained through the initial and in-service training. The results show a high interest for the psycho pedagogical field.

 Rezumat
Această lucrare are ca scop descrierea posibilităţilor de dezvoltare a competenţelor psihopedagogice ale cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi primar prin sistemul de formare iniţială sau continuă. Studiul prezintă câteva rezultate obţinute în urma aplicării unor chestionare. Acestea identifică principalele tematici privind formarea profesională a cadrelor didactice şi percepţia asupra instituţiilor de formare iniţială. De asemenea, a fost reliefat comparativ rolul instituţiilor de formare atât în formarea iniţială, cât şi în cea continuă şi plusul valoric al fiecăreia. Rezultatele arată un interes crescut pentru informaţiile din domeniul psihopedagogic.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti