TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Teacher Education Postgraduate Studies in Greece: Current Issues and Academic Trends
(Studiile post-universitare de pregătire a profesorilor în Grecia: probleme actuale şi tendinţe academice)
Vol. LXII • No. 2/2010
Vassiliki Papadopoulou*, Konstantinos Arsenis**, Aristotelis Zmas***
* University of Western Macedonia, Florina, Greece
e-mail: vpapa@uowm.gr
** University of Western Macedonia, Florina, Greece
e-mail: karsenis@otenet.gr
***University of Thessally, Volos, Greece
e-mail: zmasgr@yahoo.gr

 Keywords   teacher postgraduate studies, Greece, comparative analysis, critical assessment.

 Abstract
The present article focuses on the current issues and academic trends of Teacher Postgraduate Studies in Greece. It examines the Postgraduate Studies Programmes (PSPs) of primary and early childhood education. From the research data it can be observed that there is an increase in the number of the above mentioned programmes offered and their modules. At the same time, one can observe the predominance of PSPs modules in New Technologies. On the other side, there is an under-representation of modules related to the European Dimension in Education, Intercultural and Environmental Education. It is further argued that these programmes are linked with a series of problems: the lack of an interuniversity and an inter-nations character; the uncertainty as to their continuation in the case of future reductions in European funding; and the absence of essential evaluation mechanisms.

 Rezumat
Prezentul articol se concentrează pe problemele actuale şi tendinţele academice ale studiilor postuniversitare de pregătire a profesorilor. Sunt examinate programele de studii post-universitare (PSP) pentru educaţia timpurie şi învăţământul primar. Din datele cercetării se poate observa că există o creştere a numărului de programe şi a modulelor lor. În acelaşi timp, se observă că predomină modulele PSP pentru noile tehnologii. Pe de altă parte, există o slabă reprezentare a modulelor privind Dimensiunea europeană în educaţie, Educaţia interculturală şi evironmentală. În continuare, se argumentează că aceste programe au legătură cu o serie de probleme: lipsa caracterului interuniversitar şi internaţional, nesiguranţa privind continuitatea lor în cazul unor viitoare reduceri a fondurilor europene şi absenţa unor mecanisme esenţiale de evaluare.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti