TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Teachers' Satisfaction with Life, Emotional Intelligence and Stress Reactions
(Nivelul de satisfacţie a vieţii profesorilor, inteligenţa emoţională şi reacţiile la stres)
Vol. LXII • No. 2/2010
Aurora Adina Ignat
Universitatea ?Ştefan cel Mare?, Str. Universităţii, nr.13, Suceava
e-mail: iadina@usv.ro

 Keywords   emotional intelligence, satisfaction with life, stress reactions.

 Abstract
The study intends to figure out a relationship between the emotional intelligence, self efficacy and the satisfaction with life on the one hand and the type of stress reaction of the teachers on the other hand. The study is going to find out if the satisfaction with life is correlated with healthy stress reactions of the teachers and also, if the emotional intelligence is correlated with functional stress reactions. The results show an image upon the satisfaction with life of the teachers in terms of different variables and also the relation between a good emotional intelligence and self-efficacy, the high satisfaction with life and a healthy way of stress coping.

 Rezumat
Lucrarea urmăreşte identificarea unei relaţii care există īntre inteligenţa emoţională, autoeficacitatea şi satisfacţia cu viaţa a profesorilor, pe de o parte, şi pe de altă parte tipurile de reacţie la stres. Studiul urmăreşte să arate că satisfacţia cu viaţa este corelată cu reacţiile pozitive īn faţa stresului şi de asemenea, că inteligenţa emoţională corelează pozitiv cu modalităţile funcţionale de coping īn faţa stresului. Rezultatele arată o imagine a nivelului de satisfacţie cu viaţa a profesorilor īn funcţie de diferite variabile şi de asemenea relaţia care există īntre o bună inteligenţă emoţională, autoeficacitate, nivelulīnalt al satisfacţiei vieţii şi modalităţile funcţionale de coping īn situaţie de stres.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti