TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Universities and the Labour Market - Current Trends. Case Study - Petroleum-Gas University of Ploieşti
(Universităţile şi piaţa muncii - studiu de caz - Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti)
Vol. LXII • No. 2/2010
Emil Stan*, Mihaela Suditu**, Cristina Safta***
Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
*e-mail: estan@upg-ploiesti.ro
**e-mail: msuditu@upg-ploiesti.ro
***e-mail: kristina.safta@yahoo.com

 Keywords   labour market, graduates of technical faculties, careers.

 Abstract
The scientific and technological potential of universities, as well as the increase in the complexity of the products involved in the economic processes determined their implication as significant actors on the job market. Our study aims at analyzing the ways in which UPG is involved on the job market since it is a university with a unique profile in Romania.

 Rezumat
Potenţialul ştiinţific şi tehnologic al universităţilor, precum şi creşterea complexităţii produselor incluse în procesele economice au determinat implicarea acestora ca actori semnificativi pe piaţa muncii. Studiul nostru îşi propune să analizeze implicarea Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti pe piaţa muncii, ca universitate cu profil unic în România.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti