TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Educational Partnerships - a Solution of Evolution of the Romanian Education System
(Parteneriatele educaţionale - o soluţie de evoluţie a sistemului românesc de învăţământ)
Vol. LXII • No. 2/2010
Alina Gabriela Brezoi
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: alina_brezoi@yahoo.com

 Keywords   partnerships, collaboration, the community.

 Abstract
In such a dynamic environment, which changes its structure and the content every day, and especially in the absence of abundant financial resources, it is impossible not to appear disputes, problems, tensions between different entities. To resolve such difficulties, the most profitable method proved to be the cooperation. Collaboration is the starting point for achieving a partnership. This paper aims to provide an idea of one of the reasons why students choose different specializations and to offers a solution to this economic and social situation of crisis that surrounds the Romanian education system nowadays.

 Rezumat
Într-un mediu de viaţă şi organizare atât de dinamic, care în fiecare zi îşi schimbă structura, conţinutul şi mai ales în lipsa unor resurse financiare îndestulătoare, este imposibil să nu se ivească divergenţe, probleme, tensiuni între diferite entităţi. Pentru soluţionarea unor astfel de dificultăţi, cea mai profitabilă metodă, s-a dovedit a fi colaborarea. Colaborarea este punctul de plecare pentru realizarea unui parteneriat. Articolul de faţă doreşte să ofere o idee asupra unuia dintre motivele pentru care studenţii aleg diverse specializări şi oferă o soluţie la prezenta situaţie economico-socială de criză ce învăluie
sistemul de învăţământ românesc.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti