TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Building National Unity and Curriculum Uniqueness in the European Context
(Construirea unităţii naţionale şi unicităţii curriculum-ului în context european)
Vol. LXII • No. 2/2010
Roxana Enache
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: renache@upg-ploiesti.ro

 Keywords   curriculum, european context, values.

 Abstract
We recognize that education has a strategic role in shaping the European identity and awareness and is also responsible for training in youth and adults habits in terms of cultivation and respect of human rights, fundamental freedoms, fostering dialogue, respect for culture and identity of the other, and individual responsibility. This importance of education increases if we rely on the idea that the nation, region, culture, inequality, racism, ethnicism and democracy are all elements that structure identity and nationality and are major consequences of European education systems. We intend to analyze the European dimension at the axiological level in the Romanian curriculum by identifying national and European values in the perception of education subjects. Thus we identified a set of European values that constitute the core of European dimension, and this set of different values build the unity and uniqueness of the national curriculum by expanding the list with the national values.

 Rezumat
Constatăm că educaţia deţine un rol strategic în procesul de formare a unei identităţi şi conştiinţe europene şi este responsabilă în egală măsură de formarea în rândul tinerilor ca şi adulţilor a unor deprinderi în ceea ce priveşte cultivarea şi respectarea drepturilor omului, libertăţilor fundamentale, cultivarea dialogului, respectul pentru cultura şi identitatea celorlalţi, precum şi a responsabilităţii individuale. Această importanţă a educaţiei sporeşte dacă ne bazăm pe ideea că naţiunea, regiunea,
cultura, inegalitatea, rasismul, etnicismul şi democraţia sunt toate elemente care structurează identitatea şi cetăţenia şi sunt consecinţe majore ale sistemelor educaţiei europene. Ne propunem să analizăm ce presupune dimensiunea europeană la nivelul axiologic în curriculum-ul românesc prin identificarea valorilor naţionale şi europene în percepţia subiecţilor educaţiei. Identificăm astfel un set de valori europene ce constituie nucleul dimensiunii europene, iar acest set de valori diverse construiesc unitatea şi unicitatea curriculum-ului naţional prin completarea listei cu cele specific naţionale.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti