TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Education Under Time Pressure
(Educaţia sub presiunea timpului)
Vol. LXII • No. 2/2010
Gabriel Albu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: gabrielalbu04@yahoo.com

 Keywords   speed, emergency, education, school, improvisation, moods.

 Abstract
As most of us feel it, the present society imposes us a faster rythm of activities. It seems that we are in an against time race. In this tendency of acceleration comes education, too. The education was always connected to time, patience, respite, effort, deepness, reflection and self-analysis. It seems that the occurence of the fast-schooling phenomenon is iminent. The actual study seeks to analyse the problems (and the solutions) which reveal from this trend.

 Rezumat
Precum o resimţim tot mai mulţi dintre noi, societatea actuală ne impune un ritm tot mai rapid al activităţilor. Ne aflăm, parcă, într-o cursă contracronometru. În această tendinţă de accelerare intră şi educaţia. Educaţia a fost mereu legată de timp, de răbdare, de răgaz, de efort, de profunzime, de reflecţie şi de autoanaliză. Pare că apariţia fenomenului fast-schooling este iminentă. Studiul de faţă caută să analizeze problemele (şi soluţiile) care reies din această tendinţă.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti