TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Techniques used by Radu Petrescu, Mircea Horia Simionescu and Costache Olǎreanu
(Tehnici utilizate de Radu Petrescu, Mircea Horia Simionescu şi Costache Olǎreanu)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Lucia Ispas
Petroleum-Gas University of Ploieşti, Bd. Bucuresti, 39, Ploieşti
E-mail: luciaispas@yahoo.com

 Keywords   technique, angle, meta-text, narrative voices.

 Abstract
The representatives of the so-called 'Târgovişte Group' (the Târgovişte trend), unaware at the time they conceived their work of the enormous impact this would later have, are considered to be the predecessors of the Romanian postmodernism. These writers are the authors of a peculiar type of literature, very modern under the surface of a pure realistic type of work. Radu Petrescu, Mircea Horia Simionescu and Costache Olǎreanu imposed the features, the modality and the rhythm of the new movement without any intention of setting a certain direction or teaching. Hard to label and controversial, their books still arise critics' interest, proving still able to provide new angles for the analyses.

 Rezumat
Reprezentanţii aşa-numitei Şcoli de la Târgovişte, făra a avea, la momentul scrierii, nici cea mai mică idee despre impactul ulterior pe care opera lor îl va avea, sunt consideraţi a fi predecesorii postmodernismului românesc. Aceşti scriitori sunt autorii unor lucrări literare aparte, extrem de moderne sub suprafaţa afişată de creaţii pur realiste. Radu Petrescu, Mircea Horia Simionescu şi Costache Olǎreanu au impus trăsăturile, modalitatea şi ritmul noii mişcări fără nicio intenţie de a stabili o anumită direcţie ori de a preda lecţii de literatură. Greu de etichetat şi controversate, cărţile acestora mai trezesc încă interesul criticii, dovedindu-se capabile să ofere noi unghiuri de interpretare.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti