TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Literature of Crisis / the Crisis of literature
(Literatura crizei / criza literaturii)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Lucia Ispas
Petroleum-Gas University of Ploieşti, Bd. Bucuresti, 39, Ploieşti
E-mail: luciaispas@yahoo.com

 Keywords   literature, Internet, crisis, writer, strategy.

 Abstract
Ten years after the beginning of the new millennium, the world faces the economic recession, a process with enormous implications in all aspects of life. The crisis strikes all the fields, including science, and literature makes no exception. The paper aims at analyzing the destiny of this type of refined art in the context of globalization and glocalization, once food for gods, nowadays unreachable for mere mortals, and the reasons which made this inadequacy possible. In the age of Internet, the long road traveled by literature may have come to its limits, as the work of writing is almost suffocated by 'il mestiere di vivere.'. Consequently, at the end of this analysis, one can doubt the fact that in a few decades we can still utter the famous words: Literature has died! Long live literature!

 Rezumat
După zece ani de la începutul noului mileniu, lumea înfruntă recesiunea economică, un proces cu implicaţii enorme asupra tuturor aspectelor existenţei. Criza loveşte în toate domeniile, incluzând ştiinţa, iar literatura nu constituie o excepţie. Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze destinul acestui tip de rafinament artistic, considerat odată hrană pentru zei, astăzi de neatins pentru simplii muritori, în contextual globalizării şi al glocalizării şi motivele care au condus la acest sentiment de inadecvare.În epoca internetului, drumul lung pe care l-a parcurs literatura ar putea să se apropie de final, pe măsură ce acel 'il mestiere di vivere' tinde să sufoce aproape dorinţa de a scrie . În consecinţă, la sfârşitul acestei analize cineva poate lansa întrebarea dacă după câteva zeci de ani mai putem rosti faimoasele cuvinte: Litertura a murit! Trăiască literatura!Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti