TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Letter-writing in Antiquity
(Scrisoarea în Antichitate)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Anca Ştefan
Petroleum-Gas University of Ploieşti, Bd. Bucureşti, 39, Ploieşti
E-mail: ancastefan05@gmail.com

 Keywords   epistolary, mediation, representation, Ovid, Alciphron.

 Abstract
The present paper explores the status of the epistle in Antiquity, trying at the same time to circumscribe some of the fundamental attitudes towards the letter and letter-writing, as well as recurrent themes and motifs. The article is focused on the letter collection of the Athenian philosopher, Alciphron, and Ovid's Epistulae Heroidum.

 Rezumat
Lucrarea de faţă îşi propune să pună în lumină statutul scrisorii în Antichitatea grecească, respectiv în cea latină. Pe lângă consideraţiile făcute asupra apariţiei sau a statutului scrisorii în această perioadă, am urmărit modul cum scrisoarea s-a transformat din document familiar sau administrativ în ficţiune în operele filozofului grec Alcifron, respectiv în Heroidele lui Ovidiu.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti