TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
A World under Surveillance: A Foucauldian Reading of Thomas Hardy's The Return of the Native
(O interpretare foucauldiană a romanului Întoarcerea băştinaşului de Thomas Hardy)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Ioana Eparu
Petroleum-Gas University of Ploieşti, 39, Bvd. Bucureşti
E-mail: ioana_792003@yahoo.com

 Keywords   panoptic, gaze, punishment, Foucault, Hardy.

 Abstract
This paper focuses on the concepts of Panopticon, panoptic gaze, discipline and punishment as reflected in Foucault's work Discipline and Punish. This Foucauldian schema is applied to Thomas Hardy's The Return of the Native, a Victorian omniscient narration which confers a panoptic view of the world it holds under surveillance.

 Rezumat
Lucrarea de faţă îşi propune să aducă în discuţie conceptele de Panopticon, privire panoptică, disciplină şi pedeapsă aşa cum sunt reflectate în studiul lui Michel Foucault, Discipline and Punish (A supraveghea şi a pedepsi) şi să analizeze modalităţile prin care acţionează mecanismele panoptice la nivelul comunităţii din Egdon Heath, aşa cum acestea se răsfrâng în romanul The Return of the Native (Întoarcerea băştinaşului) de Thomas Hardy.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti