TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
A Realist Modernist's Challenge to Readers' Expectations
(Provocarea lansată de un scriitor modernist realist)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Anca Mihaela Dobrinescu
Petroleum and Gas University of Ploieşti, 39 Bvd. Bucureşti, Ploieşti
E-mail: adobrinescu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   Lawrence, modern individual, ego, modernism, realism.

 Abstract
The paper focuses on how D.H. Lawrence, one of the most controversial figures of modernism, succeeds in challenging his audience's expectations by a subtle combination of conventional and innovative elements. "Women in Love", deceivingly constructed as a realist novel, turns out to be nothing but a novel in which all the anxieties and uncertainties of the modern individual at the beginning of the twentieth century are brought to the fore. Lawrence's main interest in "Women in Love" is the modern individual, socially and individually perceived, whose identity is built up out of the fragmentary, sometimes unequivocal identities of the various characters of the novel.

 Rezumat
Articolul analizează maniera în care D.H. Lawrence, unul dintre cei mai controversaţi scriitori modernişti, reuşeşte să lanseze o provocare literară cititorilor familiriazaţi cu tehnicile narative realiste printr-o combinaţie subtilă de elemente convenţionale şi inovatoare. "Femei îndrăgostite", în ciuda convenţiilor realiste folosite , este un roman centrat exclusiv pe neliniştile şi incertitudinile omului modern. Sub protecţia formală a realismului, Lawrence evidenţiază principalele aspecte ale identităţii individului modern la nivel individual şi social.Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti