TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Burrowing into Hamlet's Old Mole
(Săpând (prin) viziuna cârtiţei bătrâne a lui Hamlet)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Arleen Ionescu
Petroleum - Gas University of Ploieşti, 39 Bvd. Bucureşti, Ploieşti
E-mail: anionescu@mail.upg-ploiesti.ro

 Keywords   spectre, beaver, mole, thing, nothing.

 Abstract
The aim of the paper is to explore the apparitions of what Derrida called the "unnameable" or "almost unnameable thing", whose visor effect haunts our imagination. The article attempts to trace a path through different canonical interpretations of the significance of Hamlet's addressing the ghost in a familiar tone, as "old mole", before the ghost returns to the grave (by Hegel, Nietzsche, Freud, Lacan, Goethe , Coleridge, Eliot, Joyce, Derrida, Cixous, Lukacher).

 Rezumat
Articolul explorează apariţiile stafiei care, conform lui Jacques Derrida, este un lucru ce nu poate fi numit, sau aproape că nu poate fi numit. Articolul prezintă câteva interpretări canonice ale modului familiar în care Hamlet i se adresează stafiei, cu apelativul "cârtiţă bătrână", atunci când acesta părăseşte scena, întorcându-se în lumea întunecată (interpretări aparţinând unor critici, filosofi sau scriitori precum Hegel, Nietzsche, Freud, Lacan, Goethe , Coleridge, Eliot, Joyce, Derrida, Cixous, Lukacher).

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti