TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
A Few Considerations on Ion Pillat's Translation of T.S. Eliot's The Waste Land
(Cāteva observaţii privind traducerea poemului The Waste Land a lui T.S: Eliot de către Ion Pillat)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Roxana Ştefania Bīrsanu
Romanian-American University, Bulevardul Expozitiei 1B, Bucharest
E-mail: roxanabirsanu25@yahoo.com

 Keywords   Ion Pillat, translation, domestication, translation strategies.

 Abstract
The translation of T.S. Eliot's The Waste Land signed by Ion Pillat introduced the Anglo-American modernist poet to the Romanian readership. Pillat's version is a successful example of intercultural mediation. It displays a constant concern with maintaining a balance between the foreignness of the source text and the expectations of the target readers with respect to a poem belonging to the Anglo-American space. Whereas most of the translation techniques used by Pillat reveal a preference for fluent translations, his selection of the author/poem to render into Romanian witnesses his desire to enrich the literary experiences of the Romanian readers.

 Rezumat
Traducerea poemului The Waste Land semnată de Ion Pillat a facilitat primul contact dintre poetul modernist anglo-american și cititorii romāni. Versiunea lui Pillat este un exemplu reușit de mediere interculturală. Este ușor de observant preocuparea constantă de a păstra echilibrul īntre specificitatea textului sursă și așteptările cititorilor ţintă referitor la un poem din spaţiul anglo-american. Dacă majoritatea tehnicilor de traducere folosite de Pillat indică o preferinţă pentru traducerile fluente, alegerea acestui autor/poem sugerează dorinţa poetului romān de a īmbogăţi experienţa culturală a cititorilor săi.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti