TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Le roman de Camil Petrescu après 1945. Les transformations subies par le roman de Camil Petrescu sous l'impact de l'idéologie proletcultiste
(Romanul lui Camil Petrescu după 1945. Transformările suferite de romanul lui Camil Petrescu sub impactul ideologiei proletcultiste)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Magdalena Livioara Muşetoiu (Todiresei)
University of Bucharest, Edgar Quinet, 5-7
E-mail: magdalenatodiresei@yahoo.com

 Keywords   roman historique, nouvelle littérature, dictature, prolétariat, concessions.

 Abstract
Dans cet article j'ai présenté les influences de la nouvelle littérature apres 1944 dans le roman de Camil Petrescu. L'instauration de la dictature du prolétariat produit une transformation de la vie culturelle, la création littéraire évoluera comme une forme de pouvoir sur les masses. Le héros de la nouvelle littérature doit etre un homme social, qui a été étroitement liés aux etres, avec les intérets vers les larges masses, et qui représente le destin historique de son peuple. Le roman historique roumain a connu, apres 1944, une nouvelle perspective thématique et idéologique, une nouvelle façon de regarder le monde, de dire autrement la vérité. Dans ce roman l'histoire est jugée dans un temps nouveau 'celui de la sincérité', glorifiant les héros de celle-ci, faisant du passé et de la conscience qui le maintient une idée vivante, rayonnante, inoubliable. Le refuge dans le passé peut etre compris comme une tentative de se distancier de ce que signifiait cette nouvelle littérature. Un om între oameni (Un homme parmi les homes) reste de roman d'un écrivain qui a essayé de ne pas faire trop de concessions au facteur politique. Le XIXeme siecle est un refuge de paix dans cette période ou la philosophie et la littérature de l'expérience étaient considérées comme dangereuses.

 Rezumat
În acest articol mi-am propus să evidenţiez influenţele literaturii după 1944 în romanul lui Camil Petrescu. Instaurarea dictaturii proletariatului produce o transformare a vieţii culturale, creaţia literara dezvoltându-se ca o formă de putere asupra poporului. Eroul noii literaturi trebuie să fie un om social aflat în strânsă legătură şi interdependenţă semenii săi, cu interesele maselor largi populare, cu destinul istoric al poporului său. Romanul istoric românesc a cunoscut, după 1944, o nouă perspectivă tematică şi ideologică, o nouî modalitate de a privi viaţa, de a spune altfel adevărul.În acest roman istoric apare În acest roman istoria este judecată într-un nou timp "al sincerităţii", preamărind eroii acesteia, făcând din trecut şi din conştiinţa pe care o păstrează o idee vie, iradiantă, memorabilă. Refugiul în trecut poate să fie înţeles ca o tentativă de a se distanţa de ceea ce reprezenta noua literatură. Un om între oameni rămâne romanul unui scriitor ce a încercat să nu facă prea multe concesii factorului politic, Secolul al XIX-lea este un refugiu în această perioadă în care filozofia şi literatura experienţei erau considerate periculoase.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti