TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Duchy of Cornwall - Traditions in the Modernized Setting of Sustainable Development
(Ducatul de Cornwall - Tradiţiile în cadrul modern al dezvoltării durabile)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Marina-Cristiana Rotaru
Romanian-American University
E-mail: rotaru_marina@yahoo.com

 Keywords   sustainable technologies, bio-farming, Cornwall.

 Abstract
The Duchy of Cornwall in the United Kingdom has experienced sound economic development under the leadership of the present Prince of Wales, Prince Charles. From an agricultural perspective, the duchy has been implementing bio-farming technologies in an effort to avoid the harmful effects of traditional technologization. From the point of view of the environment, it looks for sustainable technologies aiming to protect the human and the natural habitat from the destructive forces of pollution. The Duchy of Cornwall is a fine example of using timeless principles of development for the long-term benefit of the Cornish community.

 Rezumat
Ducatul de Cornwall din Regatul Unit a cunoscut o dezvoltare economică robustă sub conducerea actualului Prinţ de Wales, Prinţul Charles. În privinţa dezvoltării agricole, ducatul implementează tehnologii bio de exploatare a fermelor în efortul de a evita efectele negative ale tehnologizării tradiţionale. Din perspectiva mediului înconjurător, ducatul caută să dezvolte tehnologii sustenabile pentru a proteja habitatul uman şi natural împotriva forţelor distructive ale poluării. Ducatul de Cornwall oferă un exemplu interesant de folosire a principiilor imemoriale de dezvoltare spre beneficiul pe termen lung al comunităţii din Cornwall.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti