TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
De Obşte Gheografie. Considerations on Synonymy
(De Obşte Gheografie. Consideraţii asupra sinonimiei)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Liliana Soare
University of Piteşti
E-mail: lilianasoare2006@yahoo.com

 Keywords   synonymic series, synonymy.

 Abstract
The present paper deals with the phenomenon of synonymy displayed by a geographical text elaborated at the end of the 18th century. There are analyzed the synonymic series, observing their etymological structure, the weight held by lexical borrowing, loan-translations, translations and old terms in each synonymic series as well as their viability. The synonymic series are numerous, enriching the cult vocabulary of the literary language, highly contributing to the refining of its stylistic capacity. They demonstrate the author?s effort of creating an adequate scientific terminology, with all the insignia of modern science.

 Rezumat
Scopul acestei lucrări îl reprezintă cercetarea sinonimiei într-un vechi text geografic elaborat de cărturarul moldovean Amfilohie Hotiniul şi tipărit la 1797. Sunt analizate seriile sinonimice stabilite la nivelul terminologiei geografice vehiculate, observându-se structura etimologică, ponderea ocupată în cadrul acestora de împrumuturile lexicale, calcuri lexicale, traduceri şi termeni vechi, populari, precum şi viabilitatea seriilor sinonimice. Acestea sunt bine reprezentate, contribuind atât la îmbogăţirea lexicului literar românesc, cât şi la rafinarea posibilităţilor lui stilistice. Utilizarea seriilor sinonimice demonstrează efortul traducătorului de a crea o terminologie ştiinţifică adecvată, cu toate însemnele ştiinţei moderne.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti